فایل بسیار جذاب شامل شناسنامه و منشا ، گیاه شناسی و ریخت شناسی ، انواع گونه مهم و… گیاه نعنا جهت آشنایی کامل با این گیاه می باشد.

فایل بلافاصله پس از خرید ، قابل دریافت و مشاهده خواهد بود.


RIAL 50,000 – خرید