هوا مخلوطی از گازهای مختلف است. اگرچه جو زمین به دلیل ماهیت گازی شکل خود بی وزن به نظر می رسد، اما در واقع جرمی به مقدار 〖” تن۵٫۶ ∗” ۱۰〗^۱۲ دارد. نسبت اختلاط گازهای تشکیل دهنده جو تا ارتفاع ۶۰ Km تقریبا ثابت است.
۷۸% جو را نیتروژن، ۲۱% اکسیژن و ۱% را باقی گازها شامل بخار آب تشکیل داده است.
این پست درباره سایر اجزای جو زمین به همراه توضیحاتی درباره لایه های جو و خصوصیات آنهاست.

اتمسفر هیدرولوژی Introduction to the atmosphere

۱٫ ‫جو زمین‬ ‫

۲٫ ۶۰ Km 2

۳٫ ‫جو زمین‬ ‫

۴٫ ‫ترکیبات جو‬ ‫

۵٫ ۵

۶٫ ‫%۸۷ جو را نیتروژن، ۱۲% اکسیژن و ۱% را باقی گازها‬ ‫شامل بخار آب تشکیل داده است.که در جدول زیر ترکیبات را‬ ‫می بینید. جو ار دو بخش اجزا ثابت و اجزا متغیر تشکیل شده‬ ‫اسیت. در مقیاس جهانیی ا، بیه طور متوسیط ییک درصد جرم‬ ‫اتمسفر را بخار آب تشکیل داده است ، اما عمل ممکن است‬ ‫در یک مکان ، هوا فاقد بخار آب باشد و یا درنقطه دیگر تا ۴‬ ‫درصد حجمی بخار آب وجود داشته باشد.‬ ‫

و… .

*بلافاصله بعد از تکمیل خرید ، به صورت خودکار و آنی فایل مربوطه قابل دانلود خواهد بود*


RIAL 50,000 – خرید